Monday, July 21, 2008

Lirik Lagu Sejahtera Malaysia penyanyi ROY

Penyanyi ROY

Sejahtera Malaysia
ROY

Puji dan syukur pada Ilahi

Anugerahnya tiada terhingga

Kedamaian kemakmuran

Malaysiaku bahagia

Dengan tekad untuk berjaya

Berbakti pada nusa dan bangsa

Kami junjung cita-cita luhur

Perpaduan seluruh negeri

Korus

Seia sekata sehati sejiwa

Menghadapi cabaran

Kami sedia kami setia

Berkorban untuk negara

Bersemarak Malaysia tercinta

Kibarkan panji kebesarannya

Kami rela menjaga namamu

Sejahtera Malaysia

Sejahtera Malaysia - ROY

No comments: